Top 3 BTC Sentiment Analysis Tools: Jak one działają i jak ich używać

Narzędzia do analizy uczuć Bitcoin (BTC) mogą być potężne. Stosowane prawidłowo, mogą pozwolić inwestorom i inwestorom ocenić, czy rynki kryptońskie (i ich uczestnicy) czują się byczo czy niedźwiedzio.

Tak więc, niektórzy twierdzą, że rynek znajduje się teraz pomiędzy statusem niedźwiedzia i byka, być może nie ma lepszego momentu niż teraz, aby przyjrzeć się trzem popularnym narzędziom do analizy sentymentu Bitcoinów.

Poniżej przyjrzymy się, jak działają one same (i być może razem) – i przyjrzymy się sposobom, w jaki można je wykorzystać do podejmowania mądrzejszych decyzji handlowych.

Crypto Fear & Greed Index
Crypto Fear & Greed Index jest prawdopodobnie najbardziej popularnym wskaźnikiem sentymentu używanym obecnie na rynku bitcoinów.
Został on stworzony przez zespół tworzący Alternative.me, który stworzył rozwiązanie nie różniące się od CNN’s Fear & Greed Index. Ale zamiast mierzyć sentyment na giełdzie, jak narzędzie CNN, mierzy on sentyment krypto inwestora.

Crypto Fear & Greed Index pokazuje, czy inwestorzy czują się obecnie odważni czy przerażeni używając igły, która porusza się od lewej do prawej strony, przy czym pomiary poruszają się pomiędzy wartościami 0 i 100. Im niższa wartość, tym strachliwsi są inwestorzy. A im wyższa wartość indeksu, tym bardziej chciwi inwestorzy czują się zachłanni.

Czynniki, które decydują o wartości indeksu to zmienność, dynamika i wolumen rynku, dynamika mediów społecznościowych i dominacja bitcoinów.

Jak go używać

Wskaźnik strachu i chciwości jest bardzo łatwy do zrozumienia i stosowania. Kiedy indeks pokazuje, że inwestorzy są zaniepokojeni, może to być dobry moment na kupno. A kiedy ludzie zaczynają wykazywać oznaki chciwości, można pomyśleć o sprzedaży.

Jeżeli wskaźnik Fear & Greed Index spadnie poniżej 20, strach jest powszechny, podczas gdy odczyt 80+ może oznaczać, że inteligentni inwestorzy sprzedają, podczas gdy zaufanie rośnie.

Indeks Byków i Niedźwiedzi (Bulls & Bears Index)
The Bulls & Bears Index, stworzony przez Augmento, jest wskaźnikiem nastrojów w mediach społecznościowych, który pokazuje jak bycze lub niedźwiedzie rozmowy o bitcoin (BTC) stają się na takich platformach jak Twitter, Reddit i BitcoinTalk.

Indeks pokazuje wartość pomiędzy 0 a 1. Wartość ta jest obliczana za pomocą klasyfikatora, który jest przeszkolony w zakresie języka kryptońskiego. To narzędzie analizuje rozmowy w mediach społecznościowych i jest wrażliwe na 93 różne odczucia i tematy.

Jak go używać
The Bulls & Bears Index jest wskaźnikiem nastrojów w mediach społecznościowych, który ma na celu ocenę nastrojów inwestorów poprzez analizę wzmianek w mediach społecznościowych.

Niski wynik, bliski zeru, sugeruje, że inwestorzy Bitcoin są niedźwiedzi, podczas gdy wysoki odczyt bliski 1 sugeruje, że inwestorzy są byczy na Bitcoin w mediach społecznościowych. Jeśli wierzysz w mądrość tłumu, to możesz chcieć kupić Bitcoin, gdy Indeks Byków i Niedźwiedzi zaczyna się wspinać – i sprzedać, gdy zacznie spadać.

Bitcoin Sentyment Index

Bitcoin Sentiment Index, opracowany przez Bitts Analytics, jest kolejnym wskaźnikiem nastrojów w mediach społecznościowych, który ma na celu dostarczenie wglądu w to, jak czują się inwestorzy kryptońscy w danym momencie.

Wartość wskaźnika jest obliczana przy użyciu rozwiązań machine learning, które skanują posty w mediach społecznościowych, które wspominają Bitcoin.

To może dostarczyć fascynujących spostrzeżeń. Krytycy twierdzą jednak, że trudno jest ocenić rentowność narzędzia, ponieważ nie jest od razu jasne, jakie czynniki są dokładnie brane pod uwagę w procesie obliczeń.

Jak go używać
Indeks sentymentu Bitcoinów jest nieco bardziej złożony niż zarówno Indeks Strachu i Chciwości jak i Indeks Byków i Niedźwiedzi.

Jednakże, większość handlowców prawdopodobnie zgodzi się, że nie jest on trudny do odczytania. Kiedy linia wskaźnika spada, nastroje rynkowe stają się niedźwiedzie. A kiedy linia wskaźnika wspina się, inwestorzy zaczynają wyrażać więcej byczych sentymentów w mediach społecznościowych.

Jak handlować Bitcoinem za pomocą narzędzi do analizy nastrojów

Ostatecznie należy pamiętać, że nastroje rynkowe nie zawsze dyktują przyszłe zmiany cen. Nawet jeśli, na przykład, wszystkie wymienione wskaźniki sugerują, że teraz jest dobry moment na zakup Bitcoin Future, cena może nagle spaść z powodu innych czynników.

Dlatego też, jak zostało to omówione w dalszej części tego artykułu, wskaźniki sentymentu Bitcoin powinien być jednym z wielu narzędzi w twoim arsenale kryptońskiej broni rynkowej. Wykorzystanie ich jako jedynej podstawy strategii handlowej może być dość ryzykowne.

Niemniej jednak, jako inwestor, stworzenie szerokiego wachlarza narzędzi pomoże Ci dokonać lepiej wykształconych i bardziej świadomych szacunków na temat tego, dokąd zmierza rynek.

W związku z tym, uporanie się z jednym lub kilkoma wskaźnikami omówionymi powyżej może być pomocne przy prognozowaniu ruchów cen w oparciu o dane transakcyjne pochodzące ze wskaźników technicznych.

Wiedza, jak mówią, to potęga. I im więcej wiesz, tym więcej możesz potencjalnie zarobić!